Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys

Yleistä

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys. Paikallisyhdistyksen tarkoitus on edistää luonnonsuojelua ja luonnontuntemusta. Se toimii yhdyssiteenä yläsavolaisten luonnonharrastajien, -tutkijoiden ja suojelijoiden välillä. Yhdistys on Pohjois-Savon Luonnonsuojelupiirin jäsen ja se on toiminut Iisalmessa vuodesta 1952 lähtien. Luonnonystävät ylläpitää luontomuseota, joka toimii kulttuurikeskuksessa. Museo esittelee monipuolisesti Ylä-Savon alueen luontoa sekä jakaa tietoa luontokohteista, -poluista ja tapahtumista. Luontomuseo on yhdistyksen toiminnan keskus.

 

Hallitus (2017)

Puheenjohtaja

Jarmo Yliluoma
jyliluoma(miuku)gmail.com

Varapuheenjohtaja

Anssi Rauha
anssi.rauha(miuku)iisalmi.fi

Rahastonhoitaja

Pertti Kaarakainen
pertti.kaarakainen(miuku)gmail.com

Sihteeri

Jukka Väre 
jukka.vare(miuku)iisalmi.fi

Jäsenet

Sirkka Immonen
sirkka_imm(miuku)hotmail.com

Taina Koski

Sanna Huttunen

Jaana Jauhiainen

Heidi Niemeläinen
heidi.niemelainen(miuku)iisalmi.fi

Varajäsenet

Aaro Väänänen ja Marjatta Saarinen

 

Jaokset

Yhdistyksessä toimii seuraavat jaokset. Jaostojen vetäjät ovat:

Museojaos: Pertti Kaarakainen
Kasvijaos: Matti Tallgren
Lintujaos: Jarmo Yliluoma
Hyönteisjaos: Matti Tallgren
Nisäkäsjaos: Uolevi Skarén
Ympäristönsuojelujaos: Anssi Rauha
Sienijaos: Sirkka Immonen
Luonnonmaantieteellinenjaos: Jukka Väre

 

Yhdistyksen historia

Liiteistä löytyy yhdistyksen historiikki vuodesta 1952 lähtien.